Consumer Hub

Les companyies de producte necessiten crear i optimitzar la seva pròpia base de dades per desenvolupar una estratègia d’interacció directa amb el consumidor.

En el passat, s’han desenvolupat accions disperses de màrqueting directe, e-mailing, xarxes socials,…, actualment es necessari crear un sistema d’informació unificat i multicanal: Consumer Hub.

Meydis disposa de la metodologia, eines i experiència per crear aquestes accions combinant capacitats en bases de dades, integració de xarxes socials, consultoria màrqueting client i gestió de campanyes multicanal amb el seu posterior enviament.

Un dels nostres principals valors és la construcció del sistema d’informació des d’una perspectiva propera al màrqueting (segmentació, accions…) i no merament tecnològica.

Per a això neix Consumer Hub: per focalitzar les respostes des dels diferents canals, centralitzar la recollida i mesurament de la informació, així com realitzar els enviaments des de diferents canals depenent del perfil i canal seleccionats.

Relational Messages

L’objectiu d’aquest àrea és crear valor a través de la utilització de grans volums de dades per gestionar els missatges hiper-personalitzats i les relacions entre ells de forma segmentada.

Segons l’informe de McKinsey Global Institute “Big Data: La propera frontera per a la innovació, la competència i la productivitat”, les empreses B2C augmentaran els guanys en un 60% fins a l’any 2020, mitjançant l’adopció de tècniques de grans dades.

Específicament en B2C, en el futur les empreses utilitzaran coneixement del client per millorar la seva participació gràcies a l’evolució de la segmentació i de la comunicació personalitzada, enfortint als proveïdors i les relacions de tercers amb un major nivell d’informació.

En Meydis hem desenvolupat la primera Direcció de Màrqueting en el núvol com a resultat de més de 4 anys en desenvolupament, analitzant al detall les comunicacions amb els clients i projectes de gestió de co-branding en diferents indústries (retail, finances, oci,…).

Des de la nostra experiència, els equips de màrqueting han de superar l’alta tecnologia i les barreres de consultoria a l’hora de desenvolupar projectes de compromís amb el client.

L’enorme cost i la càrrega de treball -recursos específics i cars- que requereix la integració de tecnologia complexa per gestionar el cicle de vida del client i el comportament d’una manera sistemàtica, acaben per convertir-se en un problema. Nosaltres comptem amb les eines necessàries per minimitzar l’impacte en la seva empresa.

Aquest és el leitmotiv darrere del Relational Messages: simplificar i accelerar els programes de compromís amb el client, proporcionant informació sobre el mercat i la facilitat d’ús amb independència de la plataforma.

Video personalitzat

La millor forma de transmetre un concepte cap a un client és fer-ho d’una forma propera i personalitzada. A partir d’una BBDD som capaços d’enllaçar les variables que el nostre client necessita i generar un video personalitzat: cada video ofereix les dades que cada client necesita, dotant a aquest últim d’un sentit únic i exclusiu.

Document interactiu

El document dinàmic extreu tot el valor del mitjà digital en permetre una organització i navegació de la informació més intuïtiva. Permet la inclusió de continguts multimèdia, i obre la porta a oferir serveis bidireccionals amb l’usuari, afavorint el fluxe de feedback del que podrem extreure informació valuosíssima per conèixer i oferir-li, cada vegada més, una informació única i orientada als seus gustos i costums. En Meydis comptem amb la tecnologia necessària per posar al seu abast aquest tipus d’eines, que semblen més pròpies del futur.