Consumer Hub

Les companyies de producte necessiten crear i explotar la seua pròpia base de dades per a desenvolupar una estratègia d’interacció directa amb el consumidor.

En el passat, s’han desenvolupat accions disperses de màrqueting directe, e-publitramesa, xarxes socials,…, sent necessari crear un sistema d’informació unificat i multicanal: Consumer Hub. Meydis disposa de la metodologia, ferramentes i experiència per a crear estes accions combinant capacitats en bases de dades, integració de xarxes socials, consultoria màrqueting client i gestió de campanyes multicanal amb el seu posterior enviament.

Un dels nostres principals valors és la construcció del sistema d’informació des d’una perspectiva pròxima al màrqueting (segmentació, acciones…) i no merament tecnològica. Per a això naix Consumer Hub: per a focalitzar les respostes des dels diferents canals, centralitzar l’arreplega i mesurament de la informació, així com realitzar els enviaments des de diferents canals depenent del perfil i canal seleccionats.

Relational Messages

L’objectiu d’este àrea és crear valor a través de la utilització de grans volums de dades per a gestionar els missatges hiperpersonalitzats i les relacions entre ells de forma segmentada.

Segons l’informe de McKinsey Global Institute «Big Data: La pròxima frontera per a la innovació, la competència i la productividad», les empreses B2C augmentaran els guanys en un 60% fins a l’any 2020, per mitjà de l’adopció de tècniques de grans dades.

Específicament en B2C, en el futur les empreses utilitzaran coneixement del client per a millorar la seua participació gràcies a l’evolució de la segmentació i de la comunicació personalitzada, enfortint els proveïdors i les relacions de tercers amb un major nivell d’informació.

En Meydis hem desenvolupat la primera Direcció de màrqueting en el núvol com resultat de més de 4 anys en desenvolupament, analitzant al detall les comunicacions amb els clients i projectes de gestió de co-branding en diferents indústries (retail, finances, ocio,…) .

Des de la nostra experiència, els equips de màrqueting han de superar l’alta tecnologia i les barreres de consultoria a l’hora de desenvolupar projectes de compromís amb el client. L’enorme cost i la càrrega de treball -recursos específics i cars- que requerix la integració de tecnologia complexa per a gestionar el cicle de vida del client i el comportament d’una manera sistemàtica acaben per convertir-se en un problema.

Nosaltres comptem amb les ferramentes necessàries per a minimitzar l’impacte en la seua empresa.

Este és el leitmotiv darrere de Relational Messages: simplificar i accelerar els programes de compromís amb el client, proporcionen informació sobre el mercat i la facilitat d’ús amb independència de la plataforma.

Video personalitzat

La millor forma de transmetre un concepte cap a un client és fer-ho d’una forma pròxima i personalitzada. A partir d’una BBDD som capaços d’enllaçar les variables que el nostre client necessita i generar un vídeo personalitzat: cada vídeo oferix les dades que cada client necessita dotant a este últim d’un sentit únic i exclusiu.

Document interactiu

El document dinàmic extrau tot el valor del mig digital al permetre una organització i navegació de la informació més intuïtiva. Permet la inclusió de continguts multimèdia, i obri la porta a oferir servicis bidireccionals amb l’usuari, afavorint el flux de feedback de què podrem extraure informació valuosíssima per a conéixer-li i oferir-li, cada vegada més, una informació única i orientada als seus gustos i costums. En Meydis comptem amb la tecnologia necessària per a posar al seu abast este tipus de ferramentes, que pareixen més pròpies del futur.